Produkty

Zbiorniki akumulacji zimna

Produkty

Zbiorniki akumulacji zimna

Akumulator zimna to urządzenie o konstrukcji podobnej do akumulatora ciepła, dzięki czemu może również pełnić funkcję gromadzenia i przechowywania podgrzanej lub schłodzonej wody lub roztworu wody i płynów niezamarzających.
Akumulator zimnafirmy SMART-TANK może współpracować z dowolnymi certyfikowanymi płynami na bazie glikolu propylenowego i glikolu etylenowego, a także z roztworami alkoholowymi. Zakres działania serii TC wynosi od -40 do + 95 stopni. Ale do pracy w krytycznych temperaturach, takich jak -40°C, izolacja zbiornika jest wzmocniona. Seria TC jest często używana do prawidłowego działania agregatów chłodniczych i potężnych kotłów na paliwo stałe. Duże połączenia kołnierzowe są wygodne w instalacji przemysłowej. Obecność otworu spustowego w dolnej części zbiornika pozwala w razie potrzeby na jego opróżnienie. W górnej części zbiornika jest otwór z gwintem wewnętrznym do montażu urządzeń oprzyrządowania kontrolnego i pomiarowego lub termometrów, manometrów, różnego rodzaju czujników.

Akumulator zimna jest stosowany w projektowaniu systemów chłodniczych do dwóch celów:

  • w charakterze zbiornika kompensacyjnego w celu zwiększenia objętości płynu w instalacji i nadania jej większej bezwładności.
  • w celu utworzenia akumulatora zimna, który działa jak element magazynujący i tworzy określony zapas.

Zastosowanie akumulatora zimnaw instalacjach klimatyzacyjnych lub chłodniczych zapewnia następujące korzyści:

  • Zmniejszenie wymaganej mocy agregatu chłodniczego o 30-40%.
  • Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych sprzętu.
  • Zaspokaja potrzeby systemu o wysokim krótkotrwałym zużyciu chłodu.
  • Wydłuża żywotność agregatów chłodniczo-mroźniczych, zmniejszając liczbę załączeń sprężarki. Wszyscy wiedzą, że każde dodatkowe załączenie sprężarki obniża okres jej użytkowania.
  • Zmniejszenie zużycia energii w systemach ON / OFF instalacji chłodniczo-mroźniczych.

TC-Seria

Zbiornik jest przeznaczony do gromadzenia zimnych cieczy z różnych źródeł i budowy systemów zaopatrzenia w zimno.

Jego cechą charakterystyczną jest obecność dużych połączeń kołnierzowych (od DN 50 do DN 300) (opcjonalnie można zamówić króćce gwintowane).

Pojemność nominalna:
300 - 5000 l

Wysokość:
1570 - 2960 mm

Średnica:
540 - 1660 mm

Szczegóły

SS-TC-Seria

Zbiornik jest przeznaczony do gromadzenia zimnych/gorących cieczy z różnych źródeł i budowy systemów zaopatrzenia w zimno/ogrzewania/CWU.

Jego cechą charakterystyczną jest obecność połączeń kołnierzowych o dużych rozmiarach (od DN 50 do DN 300).

Pojemność nominalna:
300 - 3000 l

Wysokość:
1570 - 2210 mm

Średnica:
630 - 1750 мм

Szczegóły